Dịch Vụ Tại Công Ty THiết Bị Y Tế ETC

Dịch vụ hỗ trợ sau khi bán hàng:

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng với đầy đủ và chuyên nghiệp các hoạt động hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật , bảo trì, bảo hành bởi chính hãng.

Dịch vụ sửa chữa máy nội soi:

Dịch vụ sửa chữa máy nội soi được thực hiện bởi chính hãng Fujifilm, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật sửa chữa và phụ tùng chính hãng Fujifilm.

Tư vấn hoạt động phòng khám Nội soi:

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Nội soi, chúng tôi cung cấp các giải pháp, tư vấn về trang thiết bị, cách thức hoạt động, vận hành… đến các phòng khám, khoa Nội soi.

Dịch vụ liên kết liên doanh, đầu tư hoạt động phòng Nội soi:

ETC thực hiện liên kết, hợp tác cùng các Bệnh viện, phòng khám trong hoạt động Nội soi.