Dụng Cụ Nội Soi Tiêu Hóa

Dụng cụ nội soi tiêu hóa gồm:

  • Dụng cụ nội soi dạ dày.
  • Dụng cụ nội soi đại tràng.
  • Dụng cụ nội soi mật tụy ngược dòng ERCP.
  • Dụng cụ nội soi cho kĩ thuật EMR, ESD...
  • Dụng cụ nội soi khí phế quản.