Ống Nội soi đại tràng

Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...) Công ty TNHH Thiết bị Y tế ETC
Thương hiệu: Fujifilm/ Nhật
Tình trạng: Còn hàng
0₫ Tiết kiệm:
Kích thước:
Mô tả
  • Danh mục dây nội soi đường tiêu hóa dưới cho thăm khám và làm thủ thuật
Model EC-760R-V/M, I, L EC-760ZP-V/M,L EC-720R/M, I, L EC-600W/M, I, L EC-600ZW/M, L EC-530W/L3
Tên sản phẩm

Ống nội soi
đại tràng 

Ống nội soi đại tràng
có chức năng phóng đại

Ống nội soi
đại tràng

Ống nội soi
đại tràng

Ống nội soi đại tràng
có chức năng phóng đại

Ống nội soi
đại tràng

Tương thích
bộ xử lí

VP-7000
EP-6000


 
VP-7000
EP-6000


 
VP-7000
EP-6000


 
VP-7000
EP-6000
EPX-4450HD
EPX-3500HD
 
VP-7000
EP-6000
EPX-4450HD
EPX-3500HD
 
VP-7000
EP-6000
EPX-4450HD
EPX-3500HD
EPX-2500
Hướng nhìn 0° (Nhìn thẳng) 0° (Nhìn thẳng) 0° (Nhìn thẳng) 0° (Nhìn thẳng) 0° (Nhìn thẳng) 0° (Nhìn thẳng)
Góc nhìn 170°

Bình thường:140°, Nhìn gần: 56°

170° 140° Bình thường:140°, Nhìn gần: 56° 140°
Phạm vi
quan sát
2-100mm

Bình thường:
3-100mm
Nhìn gần:
1.5-2.5mm

2-100mm 2-100mm 

Bình thường:
3-100mm
Nhìn gần:
1.5-2.5mm

3-100mm

Đường kính
đầu dây soi

12.0mm

11.7mm
12.8mm
12.0mm  12.8mm 12.8mm

Đường kính
thân dây soi

12.0mm

11.8mm 12.8mm 12.0mm  12.8mm 12.8mm
Đường kính
kênh dụng cụ

3.8mm

3.2mm 3.8mm 3.8mm  3.8mm 3.8mm
Khả năng
uốn cong
Lên:180°
Xuống:180°
Phải: 160°
Trái:160°
Lên:180°
Xuống:180°
Phải: 160°
Trái:160°
Lên:180°
Xuống:180°
Phải: 160°
Trái:160°
Lên:180°
Xuống:180°
Phải: 160°
Trái:160°
Lên:180°
Xuống:180°
Phải: 160°
Trái:160°
Lên:180°
Xuống:180°
Phải: 160°
Trái:160°
Chiều dài
làm việc
M: 1,330mm
I: 1,520mm
L: 1,690mm 
M: 1,330mm
L: 1,690mm
 
M: 1,330mm
I: 1,520mm
L: 1,690mm 
M: 1,330mm
I: 1,520mm
L: 1,690mm 
M: 1,330mm
L: 1,690mm
 

L3: 1,690mm
 

Chiều dài tổng

M: 1,650mm
I: 1,840mm
L: 2,010mm

M: 1,650mm
L: 2,010mm
 

M: 1,630mm
I: 1,820mm
L: 1,990mm

M: 1,630mm
I: 1,820mm
L: 1,990mm

M: 1,630mm
L: 1,990mm
 

L3: 1,990mm

 

Kênh nước phụ Có