Công ty TNHH Thiết bị Y tế ETC

Set up and Use of the Alliance II Integrated Inflation Lithotripsy Device - ETC

Set up and Use of the Alliance II Integrated Inflation Lithotripsy Device

This video provides guidance on the set-up and use of the Alliance II Integrated Inflation/Lithotripsy Device.

Video này cung cấp hướng dẫn về việc thiết lập và sử dụng Thiết bị Integrated Inflation/Lithotripsy Device II

Bạn đang xem: Set up and Use of the Alliance II Integrated Inflation Lithotripsy Device - ETC
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *