Công ty TNHH Thiết bị Y tế ETC

Trapezoid RX Retrieval Basket Animation - Thiết bị nội soi y tế ETC (Fujifilm)

Trapezoid RX Retrieval Basket Animation

WallFlex® Fully Covered Biliary Metal Stent animation. This animation includes clinical footage and demonstrates the features of this stent as well as the deployment procedure. Footage courtesy of Dr. Thomas Kowalski

Bạn đang xem: Trapezoid RX Retrieval Basket Animation - Thiết bị nội soi y tế ETC (Fujifilm)
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *